Facebook FCVV Youtube FCVV

Contributie

 

De contributie voor 2020 bedraagt:

De contributie wordt geincasseerd via automatische incasso.
Indien men later in het jaar lid wordt, zal er een korting worden gegeven op de contributie.

Het FCV Veldhoven clubshirt is verplicht om te dragen tijdens KNWU wedstrijden (BZC, TopCompetitie) conform de KNWU reglementen.
Iedere winter organiseren we een bestelronde, voor clubshirts met naamvermelding op de achterkant. De betaling hiervan gaat via een eenmalige incasso.
Gedurende het seizoen kunnen er in de kantine clubshirts gekocht worden, zonder naamvermelding, zolang de voorraad strekt.

 

Stichting Leergeld

Wanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaalt. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging of een bijdrage in de kosten voor kleding.

Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende vereniging of leverancier. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties. Bel voor een afspraak 0612880601 of vul het formulier in op de Leergeld website.

 

Sponsors FCVV