Facebook FCVV Youtube FCVV

Introductie fietscross

Baan

Fietscross wordt beoefend op een baan met hindernissen die te vergelijken zijn met de hindernissen op een motorcrossbaan, maar dan kleiner en korter..
Onze baan meet ongeveer 380 meter, met een startheuvel, verspreide hindernissen, kombochten, (dubbele) heuveltjes, table-tops en en als laatste de finishlijn met uitloop.
FCV Veldhoven organiseert ieder jaar een wedstrijd voor de KNWU afdeling zuid, en een interclub wedstrijd (voor meer informatie hierover, zie de submenus bij wedstrijden)

Wedstrijden

De wedstrijden vinden plaats in diverse klassen, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Er bestaan klasses met 20 inch BMX fietsen en de Cruiser-klasse 24 inch.
Net als bij andere sporten is er sprake van verschillende rondes op een dag, 3 rondes om je vervolgens te kwalificeren voor een (eventueel) achtste, kwart, halve en finales. De finalerondes zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Er gaan maximaal 8 fietscrossers per ronde van start, die in een zo snel mogelijk sportieve strijd naar de finish fietsen om zich te plaatsen voor de vervolgrondes.
In de uiteindelijke finale, waarvoor de beste 8 uit de voorrondes zich hebben geplaatst, wordt uitgemaakt welke fietscrosser op de finish als winnaar uit de strijd naar voren komt.

Geschiedenis van de fietscross

Aan het einde van de vorige eeuw aan het eind van de jaren 70, begin jaren 80, kwam over de Atlantische Oceaan vanuit de Verenigde Staten van Amerika de "BMX”sport overgewaaid naar Europa. BMX staat voor Bicycle Motor Cross.

Ook in Nederland bleek deze sport, fietscross genoemd, aan te slaan, waardoor er snel veel verenigingen werden opgericht.
De crossfiets zoals wij die nu kennen is een uitgekiend product, speciaal voor het deelnemen aan fietscrosswedstrijden. Dat is niet altijd zo geweest. De huidige crossfiets is het resultaat van een ontwikkelingsproces dat is gestart in het begin van de zeventiger jaren (1971) in Californie (USA).
Jongeren aldaar gingen op hun huis-, tuin- en keukenfietsen onderlinge wedstrijden organiseren, op een door henzelf aangelegd circuit. Het idee om te starten met wedstrijden vond zijn oorsprong in de motorcross, een sport die in die jaren in Californie snel populair werd.

Veel jongeren voelden zich aangetrokken tot deze spectaculaire sport, maar niet iedereen was ook daadwerkelijk in staat om haar te gaan beoefenen. De aanschaf van een crossmotor betekende een niet onaanzienlijke aanslag op de portemonnee en bovendien was voor het beoefenen van motorcross een minimum leeftijdsgrens gesteld. Dus werd er gezocht naar een manier waarop je zonder motor, toch het idee kreeg dat je aan een echte motorcrosswedstrijd meedeed.

Die manier werd gevonden door in de plaats van een crossmotor een fiets te gebruiken, waarbij het verder de bedoeling was om de motorcrossers zoveel mogelijk te imiteren. Dat kwam tot uitdrukking in de uitrusting van deze eerste fietscrossers. Ze tooiden zich met crosshandschoenen, helm en stofbril.
Ook het circuit moest overeenkomen met dat van de gemotoriseerde grote broers, dus werden er snelle bochten en springheuvels in aangebracht. De populariteit van deze fietswedstrijden groeide snel, gevolgd door de oprichting van een organisatie die een en ander als georganiseerde wedstrijdsport ging coördineren.
Het nieuwe fenomeen werd aangeduid met de benaming 'Bicycle Motorcross' ('Fiets Motorcross' en afgekort BMX). Deze naam werd zo gekozen om aan te geven dat het om een imitatie handelde van het motorcrossen.
Aanvankelijk bestond ook het idee dat deze nieuwe sport een goede leerschool zou zijn om later over te stappen naar de motorcross. Tegelijk met de opzet van een overkoepelende wedstrijdorganisatie, haakte ook de Amerikaanse fietsindustrie in op deze nieuwe vorm van fietsen. Er werden speciale wedstrijdcrossfietsen ontwikkeld, die steeds verder werden geperfectioneerd. Deze ontwikkeling heeft geleid tot de crossfiets in zijn huidige gedaante.

Olympische sport

Wist U dat in fietscross sinds 2008 een olympische discipline is? Nederland heeft inmiddels 2 medailles behaald, namelijk Laura Smulders (London 2012, brons) en Jelle van Gorkom (Rio 2016, zilver).

Sponsors FCVV